Czy współpracujecie z agencjami nieruchomości?

REALKO24 współpracuje ze wszystkimi, którzy wnoszą wartość dodaną do procesu. Zdarza się, że pośrednicy są agentami wyłącznymi i wtedy reprezentują wynajmującego powierzchnię.